Xử lý môi trường

thông tin liên hệ
Ms Thìn
Hotline ( 24/7 )
0948 228 369 - 02258 830 281

Tư Vấn Môi Trường

Cam kết bảo vệ môi trường
Cam kết bảo vệ môi trường
Đề án bảo vệ môi tưrờng
Đề án bảo vệ môi tưrờng
Giấy phép xả thải
Giấy phép xả thải
Báo cáo giám sát môi trường
Báo cáo giám sát môi trường
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Hệ Thống Xử Lý Bụi, Khí Thải

Hệ thống xử lý khí thải lò hơi
Hệ thống xử lý khí thải lò hơi
Hệ thống xử lý mùi hơi dung môi
Hệ thống xử lý mùi hơi dung môi
Hệ thống xử lý bụi gỗ
Hệ thống xử lý bụi gỗ
Hệ thống xử lý bụi sơn
Hệ thống xử lý bụi sơn
Hệ thống xử lý khí thải SO2
Hệ thống xử lý khí thải SO2

Hệ Thống Xử Lý Nước

Hệ thống xử lý nước thải
Hệ thống xử lý nước thải
Hệ thông xử lý nước ngầm
Hệ thông xử lý nước ngầm
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
Hệ thống xử lý nước biển
Hệ thống xử lý nước biển
Hệ thống xử lý nước tinh khiết
Hệ thống xử lý nước tinh khiết

Vật Tư, Máy Móc, Thiết Bị, Hóa Chất Môi Trường

VHệ thống màng MBR
VHệ thống màng MBR
Máy ép bùn
Máy ép bùn
Máy khuấy chìm
Máy khuấy chìm
Hóa chất PAC vàng chanh
Hóa chất PAC vàng chanh
Hóa chất xử lý mùi hôi
Hóa chất xử lý mùi hôi